Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №11 (part 2) in 2012

Biological sciences
277-282
283-287
288-295
296-298
299-303
Perchun A.V., Lazebnaya I.V., Belokurov S.G., Ruzina M.N., Sulimova G.E.
304-308
Rezanova T.A., Sorokopudov V.N., Svinarev E.N., Evtukhova M.V., Sorokopudova O.A., Netrebenko N.N.
309-312
313-316
317-320
321-325
Teaching Science
326-330
331-335
336-340
Agricultural Science
341-344
Sociological Science
345-348
Grinkrug L.S., Merdeeva B.S., Fishman B.E.
349-353
354-357
358-361
Engineering
Batalin B.S., Yuzhakov K.N.,, Nechayeva A.E., Khoroshavina A.I.
362-366
367-372
Vakulov D.E., Vakulov Z.E., Zamburg E.G., Ivonin M.N., Shumov A.V.
373-376
Vetrov V.V., Dunaev V.A., Kostyanoy E.M., Morozov V.V.
377-382
383-388
389-391
392-396
397-401
402-405
406-411
Konoplev B.G., Kovalev A.V., Kalskov V.V., Lukyanenko E.B., Kalskov A.V., Komarov I.A.
412-415
416-419
Kulakov A.A., Kovalev A.V., Zatylkin A.V.
420-424
Kulikova I.V., Malukov S.P., Brostilov S.A.
425-429
430-434
435-439
440-446
Myasoedova T.N., Moiseeva T.A., Petrov V.V., Kosheleva N.N.
447-449
Nikitin O.R., Polushin P.A., Ulyanova E.V., Sinitsyn D.V.
450-453
454-457
458-462
463-465
466-471
Pharmaceutical Sciences
Volodina T.A., Penevskaya N.А., Viktorov S.I., Ogay M.A., Majorova A.V.
472-477
Philology
478-482
Chemical sciences
Kulaga I.G., Malanova N.V., Bordunov S.V., Zhiganov A.N., Кocintsev V.I.
483-487
Economics
488-492
Environmental Science
493-497
Economics
498-502