Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №10 (part 1) in 2012

Medical sciences
Artukhov I.P., Gorbach N.A., Gorbach N.A., Baksheeva S.L., Bolshakova I.A., Zharova A.V., Lisnyak M.A., Sherstyanykh D.M.
11-15
16-19
Baulina O.A., Vihrev D.V., Fedorova M.G., Baulin A.V., Baulin V.A., Venediktov A.A.
20-24
25-30
31-34
Voroncova N.S., Konoplya A.A., Miroshnichenko T.I., Medvedeva I.N.
35-39
40-45
46-50
Kotlyarov A.A., Dmitrieva O.A., Karyakina T.N., Barabanova L.I.
51-55
56-59
60-64
Maksin A.A., Смолькина А.В., Shabaev R.M., Payze O.N.
65-67
68-72
73-77
78-81
Pavlova T.V., Beljanskij K.D., Pershin E.V., Bessmertnyj D.V., Maslov P.V., Pavlov I.A., Praschayeu K.I., Komisov A.A.
82-86
Pavlioukova E.N., Rebrova T.Y., Kuzmihkina M.A., Afanasiev S.A., Karpov R.S.
87-90
Parfenov Y.A., Belov V.G., Tsoy V.S., Shahov D.V., Pahomov А.А.
91-95
96-98
99-102
103-107
108-111
112-115
116-121
Stojakov A.M., Ilnitski A.N., Bessarabov V.I., Zhernakova N.I., Sovenko G.N., Liutsko V.V.
122-125
126-129
130-133
134-137
Shayzadina F.M., Britskaya P.M., Kamarova A.M., Alisheva N.O., Kantemirov M.R., Lavrinenko A.I., Beisekova M.M., Kutisheva A.T.
138-142
143-146
147-152
153-156
Scientific Review
Lebedeva Е.А., Beljaevskij А.D., Belousova M.E.
157-161
Sinyakov A.G., Tsarev O.N., Zuev V.J., Chizhik A.V.
162-167
Khvorostukhina N.F., Stolyarova U.V.
168-175
176-183
Lecture
184-193