Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №3 (part 1) in 2013

Medical sciences
13-16
17-21
22-26
Brill G.E., Egorova A.V., Bugaeva I.O., Dubovitsky S.A., Vlaskin S.V, Postnov D.E.
27-31
32-36
Vlasov A.P., Anaskin S.G., Shevalayev G.A., Zelentsov P.V., Suvorova L.A., Satybaldin O.A.
37-40
Vlasov A.P., Suslov A.V., Anaskin S.G., Shibitov V.A., Loginov M.A., Polozova E.I.
41-45
46-52
Glushkov N.I., Musukayev H.M., Gulayev A.V., Pavelets K.V., Ioganson D.R., Chernykh D.A.
53-58
59-61
Zamotaeva M.N., Inchina V.I., Chairkin I.N., Drozdov I.A., Kuzmichev N.D., Kuznetsov Y.V.
62-66
67-69
Karapetyan G.E., Pakhomova R.A., Kochetova L.V., Soloveva N.S., Nazaryants Y.A., Vasilenya E.S., Markelovа N.M., Kuznetsov M.N., Arapova V.A., Gulikyan G.N.
70-73
74-78
79-82
Klimashevich A.V., Nikolskiy V.I., Bogonina O.V., Kuvakova R.E., Shabrov A.V.
83-87
Klimashevich A.V., Nikolskiy V.I., Nazarov V.A., Bogonina O.V., Shabrov A.V.
88-91
92-96
Kotelnikova L.P., Kotelnikova L.P., Belyakova Y.V., Belyakova Y.V., Fedachuk N.N., Fedachuk N.N.
97-100
Kulikova I.S., Bgatova N.P., Isakova N.B., Prohozhev V.B.,1Borodin Y.I., Konenkov V.I.
101-105
106-109
110-113
Melnikov V.A., Samykina O.V., Skvorchevskaja S.A.
114-116
117-120
Merzlova N.B., Kurnosov Y.V., Vinokurova L.N., Baturin V.I.
121-125
126-128
Moukhaev K.K., Efimov Y.V., Telyanova Y.V., Yarygina E.N., Efimova E.Y., Shabanova N.V., Maksyutin I.A., Ivanov P.V.
129-133
Naslednikova I.O., Ilyadi E.B., Urazova O.I., Tkachev V.N., Evtushenko I.D., Novitsky V.V., Kublinsky K.S.
134-137
138-142
143-146
Rodionov V.V., Rodionov V.V., Tupitsyn N.N., Bogomolova O.A., Bogomolova O.A., Rodionova M.V.
147-151
152-156
157-161
162-166
Tyurenkov I.N., Bagmetova V.V., Chernysheva Yu.V., Merkushenkova O.V., Berestovitskaya V.M., Vasilyeva O.S.
167-172
173-177
Charyshkin A.L., Soldatov A.A., Dementyev I.N.
178-180
181-183
184-188
Pharmaceutical Sciences
189-192
Makarova E.A., Sidullina S.A., Semina I.I., Tarasova R.I., Moustafin R.I.
193-196
197-200
Scientific Review
201-205
Fatihov R.I., Klyushkin I.V., Klyushkina Y.A.
206-210