Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №2 (part 1) in 2013

Medical sciences
13-15
16-19
20-23
Аchuschkova L.M., Nikolaev A.A., Sukharev A.E.
24-27
28-34
35-38
39-42
Vlasov A.P., Shibitov V.A., Tsarkov I.V., Vlasov P.A., Kormishkin A.E.
43-43
47-50
51-55
56-60
61-64
Zakharchenko A.A., Shtoppel A.E., Kuznetsov M.N., Kochetova L.V., Pakhomova R.A., Nazaryants Y.A., Vasilenya E.S., Markelova N.M., Soloveva N.S.
65-67
68-71
Katsnelson Y.V., Notova S.V., Boldyreva T.A.
72-78
Klimashevich A.V., Nikolskiy V.I., Bogonina O.V., Akimov A.A., Shabrov A.V.
79-82
Klimashevich A.V., Nikolskiy V.I., Bogonina O.V., Shabrov A.V.
83-87
88-93
94-99
100-104
105-109
110-112
Mombekov A.O., Lemeshenko A.V., Voytsitky A.N., Parfenov Y.A.
113-116
117-120
Miroshnichenko A.G., Bryukhanov V.M., Butakova L.Y., Gossen I.E., Perfilev V.Y., Smirnov P.V.
121-125
Muratov D.K., Dergunov A.V., Lavinskaya N.N., Iontsev V.I., Davydov V.G., Abdullaev E.I., Parfenov Y.A.
126-128
129-131
132-135
136-139
140-144
Sadretdinova T.L., Vasilenko L.V., Zryachkin N.I.
145-150
151-156
157-161
162-166
167-171
172-176
177-180
Troshina M.Y., Varavina L.Y., Gorelik S.G., Kolpinа L.V.
181-185
186-188
189-192
193-196
197-200
Frantziyantz Е.М., Gevorkyan Y.A., Komarova E.F., Dashkov A.V., Maleyko M.L., Nikipelova E.A., Averkin M.A.
201-204
205-210
211-216
217-220
Byshevsky A.S., Volosatov A.A., Karpova I.A., Tarasov D.B., Shapovalov P.Y., Shapovalova E.M., Shumkova M.V.
221-226