Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №5 (part 2) in 2012

Medical sciences
243-247
248-251
Blagonravov M.L., Azova M.M., Koviazin V.A., Babichenko I.I., Frolov V.A.
252-255
Vlasov A.P., Leshchankina N. Yu., Polozova E.I., Vlasova T.I., Yezhova O.A., Anaskin S.G.
256-260
Vlasova T.I., Leshchankina N.Y., Vlasov A.P., Polozova E.I., Vlasova N.A., Yezhova O.A.
261-265
266-270
271-275
276-280
Derevnina E.S., Persashvili D.G., Shvarts Y.G.
281-285
286-290
291-194
295-299
300-304
Krotenko N.M., Alifirova V.M., Krotenko N.V., Ryazantseva A.A., Boyko A.C., Ivanova S.A.
305-310
311-315
316-320
321-324
325-329
330-333
334-337
Romantsov M.G., Melnikova I.Y., Sologub T.V.
338-341
342-345
346-350
351-354
355-358
359-365
366-368
Khramtsov A.V., Ivanov V.P., Trubnikova E.V., Stabrovskaya N.V., Bachińskiy O.N., Kokhtenko E.V.
369-373
374-378
Sharkova V.A., Sharkova V.A., Laiman E.F., Laiman E.F., Baranova N.A., Baranova N.A.
379-383
384-387
Shmigol M.V., Levchuk L.A., Lebedeva E.V., Simutkin G.G, Sergienko T.N., Ivanova S.A.
388-392
Shormanov I.S., Kostjuchenko K.V., Vorchalov M.M., Ryzhkov A.I., Sokolova C.A., Chirkov A.N.
393-396
397-400
Biological sciences
Belyakova A.V., Belyakova A.V., Belyakova A.V., Epova E.Y., Gra O.A., Zylkova M.V., Zylkova M.V., Plaksina A.G., Plaksina A.G., Smirnova M.S., Elagina E.M., Filimonova N.A., Filimonova N.A., Khasanova E.R., Smirnova A.V., Kazeeva T.N., Shibaeva A.V., Shib
401-406
407-411
412-414
Kryschenko V.S., Zamulina I.V., Golozubov O.M., Litvinov Y.A.
415-421
Savenko I.A., Usmanskiy U.V., Ivashev M.N., Sergienko A.V., Lysenko T.A., Kuyantseva A.M., Arlt A.V., Zatsepina E.E., Sarkisyan K.H., Efremova M.P., Shemonaeva M.V.
422-425
426-430
Pharmaceutical Sciences
431-435
436-440