Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №1 (part 3) in 2013

Biological sciences
Barysheva E.S., Cheremushnikova I.I., Davydova N.O., Grivko N.V., Smantser T.A.
555-559
560-567
568-571
Ivanova I.P., Trofimova S.V., Piskaryov I.M., Ichetkina A.A., Burkhina О.Е., Sysoeva V.А.
572-575
576-579
Mashkina E.V., Kovalenko K.A., Fomina N.V., Pokudina I.O.
580-584
Purtova L.N., Kostenkov N.M., Semal V.A., Komachkova I.V.
585-589
590-594
Turovsky E.A., Turovskaya M.V., Tolmacheva A.V., Dolgacheva L.P., Zinchenko V.P., Dynnik V.V., Dynnik V.V.
595-599
History of Science
600-607
608-610
611-614
615-618
Teaching Science
619-622
623-627
628-631
632-635
Psychological Science
636-641
Gnedova S.B., Nagornova A.Y., Vostroknutov E.V., Guley I.A., Zabelina E.V., Taranenko L.G.
642-646
647-651
Agricultural Science
652-655
Sociological Science
Alekseenok A.A., Dombrovskaya A.Y.
656-659
Babaev K.A., Аlekberov М.М.
660-665
666-670
671-675
Engineering
676-681
682-686
687-693
694-700
701-706
707-713
714-717
Kosukhin М.М., Poluektova V.А., Malinovker V.М., Shapovalov N.А.
718-722
723-726
Oleynikov D.P., Butenko L.N., Oleynikov S.P.
727-730
731-735
736-740
Pharmaceutical Sciences
Dushkin A.V., Meteleva E.S., Chistyachenko Y.S., Khalikov S.S.
741-749
Physics and mathematics
750-753
754-757
Yasnikov I.S., Nagornov Y.S., Gorbachev I.V., Mikeev R.R., Sadovnikov P.S., Shubchinskaya N.Y., Aminarov A.V.
758-764
Philology
765-768
769-774
775-779
Philosophy of Science
780-783
Chemical sciences
Gaynanova A.A., Kuzmicheva G.M., Domoroschina E.N., Serkhacheva N.S., Sadovskaya N.V., Prokopov N.I.
784-788
789-795
796-801
802-806
Economics
807-811
812-817
818-822
823-829
830-834
Jurisprudence
835-837