Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №7 (part 1) in 2013

Medical sciences
Aleksandrov A.V., Severina O.G., Cherkashina I.V., Emelyanov N.I., Paramonova O.V., Shilova L.N.
13-16
Antonova L.V., Burago A.Y., Matveeva V.G., Kudryavtseva Y.A., Nasonova M.V., Toropova Y.G., Velikanova E.A., Golovkin A.S.
17-23
Badrak E.Y., Mihalchenko D.V., Mihalchenko A.V., Poroshin A.V.
24-26
27-30
31-35
36-41
42-45
46-50
51-54
Glukhov A.A., Frolov R.N., Alekseeva N.T., Andreev A.A.
55-60
61-66
67-71
72-76
77-82
83-86
87-90
Zborovskaya I.A., Alekhina I.Y., Kurbanova R.D., Aleksandrova N.V., Emelianova O.I., Aleksandrov A.V.
91-95
96-100
Karimova G.F., Kabilova A.M., Islamgaleyeva Z.M., Khusainova L.N., Mingazetdinova L.N.
101-104
105-108
Lemke P.A., Medvedeva N.N., Averchenko I.V., Filippov A.A.
109-114
115-118
119-124
125-129
130-132
133-137
Monahov M.S., Zhilyakov E.V., Monahova Z.N., Shapovalov P.Y.
138-142
143-148
149-153
154-157
Reva G.V., Yamamoto Т., Yamamoto Т., Reva I.V., Reva I.V., Novikov A.S., Lomakin A.V., Krasnikov Y.A., Аbdullin E.A., Аlbrandt К.F., Аlbrandt К.F., Моjilevskaya Е.S., Chaika V.V., Golochvast К.S., Vashenko E.V., Usov V.V., Gulkov A.N., Panichev A.M., Gapo
158-164
165-169
Samigullina N.V., Samigullina N.V., Fayzullina R.M.
170-173
174-177
178-181
Chelnakova L.A., Sveshnikov A.A., Кhvostova S.A.
182-187
Cherdantseva T.M., Bobrov I.P., Klimachev V.V., Briuhanov V.M., Lazarev A.F., Avdaljan A.M., Dolgatov A.Y.
188-193
Chobitko V.G., Maksimova O.V., Kalashnikov A.I., Rodionova T.I., Chernova Y.V.
194-197
198-203
Jurkevich А.V., Oskolskiy G.I., Scheglov А.V., Scheglov А.V., Mashina N.M., Chubenko O.S.
204-206
Yusupov R.D., Nikolaev V.G., Sindeeva L.V., Alyamovsky V.V., Kazakova G.N., Anisimov M.M.
207-212
Scientific Review
213-217
Osikov M.V., Akhmatov V.Y., Telesheva L.F., Fedosov A.A., Ageev Y.I., Surovyatkina L.G.
218-224
Shelepov A.M., Smagulov N.K., Mukhametzhanov А.М., Аskarov B.S.
225-228