Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №11 (part 2) in 2011

Medical sciences
Alexandrov A.V., Grekhov R.A., Shilova L.N., Alekhina I.Y.
255-258
259-262
Anisimova N.Y., Senatov F.S., Milyaeva S.I., Kiselevsky M.V.
263-265
Bolshakov I.N., Bolshakov I.N., Bolshakov I.N., Bolshakov I.N., Eremeev A.V., Eremeev A.V., Eremeev A.V., Eremeev A.V., Sheina J.I., Sheina J.I., Sheina J.I., Sheina J.I., Polstjanoi A.M., Polstjanoi A.M., Polstjanoi A.M., Polstjanoi A.M., Medvedeva N.N.,
266-271
Gabriel S.A., Dynko V.Y., Guchetl A.Y., Golfand V.V., Citovich F.V.
272-276
277-280
Galimov O.V., Khanov V.O., Shkundin A.V., Gaptrakipov E.H., Fattakhov R.F.
281-283
284-286
287-291
Eremeev S.A., Chichkov O.V., Kovalenko A.V., Prohorenko A.V., Bartashevich E.V.
292-295
296-299
300-302
303-306
Koliado V.B., Kostin V.I., Vershinina T.V., Dorofeev U.U.
307-311
312-315
316-319
320-324
Lushnikova A.K., Pekarev O.G., Nikitenko E.V.
325-329
Markelova A.N., Markelova A.N., Tyumina O.V., Tyumina O.V., Toropovskiy A.N., Toropovskiy A.N.
330-332
Maslyakov V.V., Maslyakov V.V., Tihonova S.V., Tihonova S.V., Fedotova E.V., Fedotova E.V., Levina V.A., Levina V.A., Kuznetsova L.E., Kuznetsova L.E.
333-336
337-340
341-345
346-349
Porkhanov V.А., Bakhmutsky N.G., Bodnja V.N., Polyakov I.S.
350-353
354-357
358-361
362-365
366-368
369-371
372-376
Khramtsov A.V., Ivanov V.P., Ivanov V.P., Trubnikova E.V., Trubnikova E.V., Bachinskiy O.N., Stabrovskaya N.V., Stabrovskaya N.V.
377-381
Tsigankova O.V., Arutyunyan I.V., Bondareva Z.G., Fedorova E.L., Starichkov A.A., Latyntseva L.D., Blinkova M.A.
382-386
387-390
391-394
395-398
Biological sciences
399-401
402-406
407-409
410-414
Hoang L.T., Abdelrakhman A.A., Ivanova V.V., Tkhi T.N., Ryabichko S.S., Fattakhova A.N., Alimova F.K.
415-419
420-423
424-429
Pharmaceutical Sciences
430-432
Medical sciences
433-439