Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №6 (part 6) in 2014

Engineering
1139-1143
Donya D.V., Miller E.S., Popov A.A., Popov A.M., Romanenko R.Y.
1144-1148
1149-1153
1154-1158
1159-1164
1165-1168
Shevelev A.A., Parfenov D.A., Burmistrov I.N., Altukhov S.P., Ermolenko A.V.
1169-1172
1173-1178
Physics and mathematics
Dasibekov А., Yunusov А.А., Saidakhmetov P.A., Omashova G.S., Sarzhanova M.Z.
1179-1183
1184-1190
1191-1194
Chemical sciences
1195-1198
1199-1203
Biological sciences
Babushkina I.V., Gladkova E.V., Mamonova I.A., Norkin I.A., Puchinyan D.M.
1204-1207
1208-1213
Lytkina O.A., Tarasova T.V., Anokhin P.K., Kukharskiy M.S., Ustyugov A.A., Bachurin S.O.
1214-1218
1219-1221
Simonovich E.I., Goncharova L.Y., Gorovtsov A.V., Burlutskaya L.V., Zhumbey A.I.
1222-1226
Agricultural Science
1227-1231
Pharmaceutical Sciences
1232-1236
1237-1241
Economics
1242-1246
1247-1252
1253-1256
1257-1261
1262-1266
1267-1272
1273-1277
Teaching Science
1278-1281
1282-1285
1286-1289
1290-1294
1295-1301
Psychological Science
1302-1306
Kokoeva R.T., Bagaeva Z.G., Dzagoev S.G., Kesaeva I.M., Lisovina V.V.
1307-1309
1310-1315
Philology
1316-1319
Yakovleva S.L., Kalashnikova D.S.
1320-1323
Philosophy of Science
1324-1327
1328-1332