Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №5 (part 4) in 2014

Engineering
Bakin M.N., Kapranova A.B., Verloka I.I.
687-691
692-696
697-701
702-706
707-710
711-715
Khoroshev N.I., Eltyshev D.K., Kychkin A.V.
716-720
Biological sciences
721-724
725-729
730-734
735-737
738-743
Kolesnikova L.I., Dolgikh V.V., Rychkova L.V., Sukhinina K.V., Sholokhov L.F., Grebenkina L.A.
744-747
Kseyko D.A., Gening T.P., Burnashev R.R., Sharafutdinov A.I., Sadretdinova L.N.
748-751
752-759
760-764
Nesgovorova N.P., Savelev V.G., Ivantsova G.V.
765-771
772-775
776-782
Geographical Sciences
783-788
Economics
789-795
796-800
801-805
806-809
810-815
816-819
820-824
825-829
830-833
Teaching Science
834-839
840-843
844-848
849-853
854-859
Pilipets L.V., Klimenko E.V., Buslova N.S.
860-864
Psychological Science
865-871
History of Science
872-875
Political science
876-880
881-884
Sociological Science
885-889
Philology
890-893