Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №9 (part 12) in 2014

Engineering
Bakhonina E.I., Bikbulatov I.K., Imashev U.B., Zakiryanov D.I.
2609-2615
2616-2625
2626-2629
Erofeev V.T., Startsev O.V., Antoshkin V.D., Gudozhnikov S.S., Samolkina E.G., Boldina I.V., Makhonkov A.Y.
2630-2638
2639-2643
Moskvicheva E.V., Moskvicheva A.V., Ignatkina D.O., Sidyakin P.A., Yanukyan E.G., Schitov D.V., Ibragimova Z.K.
2644-2649
2650-2654
Podlevskikh A.P., Mankevich A.V., Buzhinskiy V.A.
2655-2659
Polosin V.G., Bodin O.N., Balakhonova S.A., Ryabchikov R.V.
2660-2665
Rudometkina M.N., Spitsyn V.G., Bolotova Y.A.
2666-2671
2672-2676
2677-2681
Biological sciences
Pezheva M.K., Khabzhokov A.B., Getazheeva Z.K., Kazancheva L.A., Kazanchev S.C.
2682-2686
2687-2691
2692-2696
2697-2702
2703-2707
Geological and mineralogical sciences
Kanya E.V., Dimukhametov D.M., Konoplev A.V., Spasskiy B.A., Lunev B.S.
2708-2712
2713-2717
Agricultural Science
2718-2724
Economics
2725-2728
2729-2733
Kravchuk S.P., Kravchuk I.S., Tatarnikov O.V., Shved E.V.
2734-2739
2740-2744
2745-2750
2751-2755
Teaching Science
2756-2759
2760-2764
2765-2768
2769-2773
2774-2778
History of Science
Shakhbanova M.M., Lysenko Y.М., Mamaraev R.M.
2779-2783
Psychological Science
2784-2787
Arts
2788-2792
Cultural
2793-2797
Philology
2798-2801
2802-2805
Philosophy of Science
Rostovtseva M.V., Khokhrina Z.V., Маshanov A.A.
2806-2812
Jurisprudence
2813-2817
2818-2821