Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №2 in 2021

7-11
12-17
Zaytseva I.V., Malafeev O.A., Rezenkov D.N., Ryzhov A.V., Pozhidaev S.V.
18-22
23-29
30-37
38-43
44-49
50-56
57-65
66-71
72-77
78-83
84-90
no name
91-101