Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №10 (part 5) in 2014

Medical sciences
817-821
Basova L.A., Karyakina O.E., Martynova N.A.
822-826
Borisenko N.A., Selitskaya O.V., Filimonova L.A., Kharkov Е.I., Yaskevich R.A., Yaskevich R.A., Chupakhina V.A.
827-830
831-836
837-842
843-846
Varakuta E.Y., Logvinov S.V., Potapov A.V., Zhdankina A.A., Gerasimov A.V., Anikina E.Y., Sverdeva Y.O.
847-850
851-854
855-858
859-862
Viryasov A.V., Viryasov A.V., Novikova A.S., Shaginyan G.G., Shcherbakova S.A., Gurko G.I.
863-868
869-872
Gerasimov A.V., Kostyuchenko V.P., Kravchenko L.B., Logvinov S.V., Potapov A.V., Varakuta E.Y., Anikina E.Y.
873-877
Ismagilov M.F., Galiullin A.N., Ismagilov S.M., Gilyalov M.N., Khabibullina R.K.
878-881
Kalinina Z.P., Kalinina Z.P., Movchan K.N., Movchan K.N., Darina M.G., Darina M.G., Tekhova I.G., Tekhova I.G., Zakhvatova A.S., Mamicheva O.Y., Rusakevich K.I.
882-887
Katamanovа E.V., Shevchenko O.I., Lakhman O.L., Lakhman O.L., Eschina I.M.
888-892
893-896
Kildebekova R.N., Isangulova E.A., Kudashkina N.V., Khasanova S.R.
897-900
901-907
908-912
¹,³Kurnikova I.A., ²Kuznetsova I.A., ³Suleymenov Y.A.
913-919
Lapiy G.A., Tornuev Y.V., Krinitsyna Y.M., Nikityuk D.B., Balakhnin S.M., Koldysheva E.V., Manvelidze R.A., Senchukova S.R.
920-923
924-929
930-935
936-940
941-944
Myshkin V.A., Enikeev D.A., Igbaev R.K.
945-950
Patruhin A.P., Kiryanova V.V., Proschaev K.I., Bessarabov V.I.
951-954
955-958
Pyataev N.A., Minaeva O.V., Zyrnyaeva N.N., Kokorev A.V., Gurevich K.G., Zaborovskiy A.V., Schukin S.A.
959-963
964-967
968-972
973-977
978-981
982-986
987-992
993-998
999-1001
1002-1009
Kubasov R.V., Barachevskiy Y.E., Lupachev V.V., Lupachev V.V.
1010-1014