Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №3 (part 2) in 2014

Engineering
Vagin G.Y., Masleeva O.V., Pachurin G.V., Terentev P.V.
247-252
253-257
Kalmagambetova А.S., Ayapbergenova B.E., Ceydinova G.A., Bakirova D.G., Tungyshbaeva C.Z.
258-261
262-266
Lesovik V.S., Zagorodnyuk L.H., Chulkova I.L.
267-271
272-276
277-280
Biological sciences
Lemeseva E.A., Kyznetsov S.I., Khokhlov R.Y.
281-284
Маyorova О.Y., Grytsak L.R., Рetrytsa V.A., Baran O.N., Drobyk N.М.
285-291
Geographical Sciences
292-295
Geological and mineralogical sciences
Okolelova A.A., Kozhevnikova V.P., Kunicina I.A., Tarasov A.P.
296-300
Pharmaceutical Sciences
Voronkov A.V., Stepanova E.F., Zhidkova Y.Y., Gamzeleva O.Y.
301-308
309-314
Economics
315-320
Geraschenko M.M., Sherstobitova T.I.
321-325
326-329
330-334
335-339
340-343
344-348
349-355
Teaching Science
356-359
360-363
364-367
368-373
374-377
378-382
Drandrov G.L., Burtsev V.A., Shamgullin A.Z.
383-387
388-392
393-396
397-401
402-406
407-411
Psychological Science
412-416
417-421
422-426
Arts
427-431
Philology
432-435
436-439