Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №8 (part 2) in 2017

Technical science
Bykovskiy N.A., Tolstykh О.V., Yashina D.I., Puchkova L.N., Fanakov V.S.
241-245
246-250
251-258
259-263
264-269
270-275
276-280
281-285
286-291
292-297
298-301
302-307
308-313
314-319
320-324
325-330
331-338
339-345
346-350
Economics
351-356
357-367
368-372
373-379
380-385
386-391
Kolokolnikova Z.U., Bezrukikh Yu.A., Sokolova E.V., Khramov I.V., Pilchuck M.D., Makhnyaeva M.Yu.
392-396
397-401
402-406
Letaeva T.V., Fedulov D.V., Pobedin A.A.
407-411
412-416
417-421
422-426
Mukhina M.V., Pachurin G.V., Tsapina T.N., Pletneva A.S.
427-431
432-436
437-441
442-447
448-452
453-457
458-463
464-469
470-475