Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №7 (part 5) in 2014

Medical sciences
Agarkov N.M., Frolov M.V., Afanasova E.P., Budnik I.V., Lutsenko V.D., Snopkov V.N.
885-889
Aleshina N.F., Popova A.N., Piterskaya N.V., Kraynov S.V., Chaplieva E.M.
890-893
894-898
Alikova Z.R., Getigezheva A.Z., Alikova T.T., Kozyreva F.U.
899-902
903-906
907-910
911-915
916-920
921-926
927-930
Davydov O.D., Montile A.I., Marchuk Y.V., Montile А.А.
931-939
Dzebisova F.S., Boraeva T.T., Matveeva U.V., Khetagurova Y.Y., Tuaeva L.S.
940-944
945-949
Zhaboeva S.L., Polev A.V., Praschaev K.I., Praschaev K.I., Ilnitskiy A.N., Ilnitskiy A.N.
950-954
Zaytseva M.A., Bonitenko E.Y., Ivanov M.B., Skobelev D.O., Chechevatova O.Y., Pikalova L.V.
955-959
Kovalev I.A., Kovalev I.A., Sharkova V.A., Shivanova A.Y., Kruglyak S.P.
960-963
Kozlova M.B., Frantsiyants E.M., Shevchenko A.N., Shvyrev D.A., Seleznev S.G., Faenson A.V., Goncharov S.I., Pogorelova Y.A.
964-970
Kolosova Е.R., Lipatov V.А., Privalova I.L., Zatolokina М.А., Gamazinоv I.N., Yakovleva Е.y., Kukushkin А.G.
971-973
974-979
980-982
Loskutova K.S., Kirillina M.P., Innokenteva A.S., Nikityuk D.B., Nepomnyaschikh L.M.
983-987
988-992
993-996
997-1001
1002-1005
PavlovaT.V., Selivanova A.V., Syrtseva I.S., Sumin S.A., Petrukhin V.A.
1006-1009
Pavlova T.V., Bashuk V.V., Proschaev K.I., Bashuk I.P.
1010-1015
Polenok E.G., Glushkov A.N., Titov V.A., Kostyanko M.V.
1016-1019
1020-1024
Selivanova A.V., Pavlova T.V., Syrtseva I.S., Sumin S.A., Petrukhin V.A.
1025-1028
Timokhina T.K., Gubin D.G., Paromova Y.I., Nikolenko M.V.
1029-1033
1034-1038
Tsvetovskayа G.A., Chikova E.D., Kokh N.V., Morozov V.V., Kovaleva E.V., Lifshits G.I.
1039-1043
1044-1047
1048-1053
1054-1059
Evert L.S., Reusheva S.V., Zaytseva O.I., Panicheva E.S., Tereschenko S.Y., Gorbachevа N.N.
1060-1064
Yurova I.Y., Andriyanova E.A., Fyodorova L.M., Maslyakov V.V.
1065-1069
Yakusheva E.N., Sychev I.A., Kirichenko E.E., Schulkin A.V.
1070-1074
Yalaletdinova L.R., Yastrebova S.A., Sergeeva V.E.
1075-1079