Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №11 (part 7) in 2015

Technical science
1291-1294
Arutyunyan A.Y., Burmistrova O.N., Burmistrov D.V.
1295-1298
Berestneva O.G., Shabadlina N.V., Spitsyn V.V., Moiseenko A.V.
1299-1303
Burmistrov D.V., Arutyunyan A.Y., Burmistrova O.N.
1304-1307
Burmistrova O.N., Arutyunyan A.Y., Burmistrov D.V.
1308-1312
1313-1317
Erubaev E.A., Kolobov Y.R., Kuzmenko I.N., Khramov G.V., Ivanov M.B., Gazizova M.Y.
1318-1322
1323-1327
1328-1331
1332-1337
Lebedev G.S., Korobov N.V., Loshakov L.A., Kotov N.M.
1338-1342
1343-1351
1352-1357
1358-1362
1363-1367
Economics
1368-1372
1373-1376
1377-1381
1382-1386
1387-1390
1391-1394
Veretennikova I.I., Veretennikov A.I., Logachev K.I.
1395-1399
1400-1404
1405-1409
1410-1414
Erobkin I.E., Demina M.I., Isaychik K.F., Ulyanova E.A.
1415-1419
1420-1424
Zhilina L.N., Stroganov A.O.
1425-1430
1431-1435
1436-1439
1440-1444
1445-1450
1451-1456
1457-1460
1461-1465
1466-1470
1471-1474
1475-1479
1480-1483
1484-1488
1489-1492
1493-1497
1498-1502
1503-1511
1512-1516