Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №3 in 2011

Medical sciences
11-14
15-21
22-27
28-35
36-42
Bashuk V.V., Ilnitski A.N., Sovenko G.N., Zakharova I.S., Kiselevich M.M., Pozdnyakova N.M., Bessmertniy D.V.
43-48
Vasilieva D.K., Goryacheva L.G., Kotiv M.Y., Alekseeva L.A., Bessonova T.V.
49-55
56-60
Zaitseva G. A., Vershinia O.A., Matrokhina O. I., Senkina E. A., Karpova M.V.
61-65
Kamilov F.СH., Timirkhanova G.A., Samorodov А.V., Klen E.E., Makarova N.N., Khaliullin F.A.
66-70
71-76
77-82
Kulibin A.Yu., Gulneva M.Yu., Romanov V.A., Malafeeva E.V.
83-87
88-92
Mogila A.I., Gorshenin T.L., Kislenko A.M., Sidorenko V.A., Smirnov A.A., Rusakevich K.I., Smirnov A.A.
93-98
99-102
103-107
108-113
114-118
119-124
Rakitin S.S., Dmitrieva A.I., Novitsky V.V., Kuznetsova I.A., Sevоstyanova N.V.
125-130
Romantsov M.G., Suhanov D.S., Petrov A.Y., Alexandrova L.N., Sologub T.V., Kovalenko A.L., Savateeva-Lyubimova T.N., Yemelyanova O.Y., Bizenkova M.N.
131-141
Selyatitskaya V.G., Palchikova N.A., Kuznetsova N.V., Rudenko N.S., Cherkasova O.P.
142-147
148-154
155-160
161-165
166-171
172-180
Biological sciences
Guseva M.A., Epova E.Yu., Osipenkova O.V., Elagina E.M., Shevelev A.B.
181-190
191-197
Epova E.Yu., Smirnova M.S., Shevelev A.B., Tremasov M.Ya., Aleshin V.V., Marakasova E.S., Plaksina A.G., Osipenkova O.V., Balovneva M.V., Shibaeva A.V., Papunidy K.H., Tarakanov B.V.
198-204
Pharmaceutical Sciences
205-209
210-214