Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №10 (part 3) in 2014

Medical sciences
Abdullaev E.I., Komina G.N., Dergunov A.V., Dergunov A.A., Parfenov Y.A., Parfenov Y.A., Belov V.G., Prakht T.S.
463-466
467-470
Bushmanova G.M., Zorina I.G., Nikityuk D.B., Nepomnyaschikh R.D.
471-477
478-481
482-486
487-492
Gorelik S.G., Litynskiy А.V., Polyakov P.I., Polev А.V.
493-497
498-500
Domnikova N.P., Dolgikh T.Y., Sholenberg E.V., Petrusenko E.E., Ryzhikova S.L., Varaksin N.A., Reshetnikov O.V.
501-505
Enikeev D.A., Khisamov E.N., Enikeeva S.A., Idrisova L.T.
506-510
Zalevskiy A.A., Gorbunov N.S., Bolschakov I.N., Russkikh A.N., Shabokha A.D., Arkhipkin S.V., Kokh I.A.
511-513
514-517
Kostyuchenko L.N., Smirnova O.A., Kuzmina T.N., Shumilina D.V., Krutko Y.I.
518-522
Lazarev A.F., Kobyakov D.S., Avdalyan A.M., Lushnikova E.L., Nepomnyaschikh L.M., Klimachevskiy A.A.
523-529
Latyshev D.Y., Lobanov Y.F., Danilov A.N., Danilov D.A., Pechkina K.G.
530-533
534-537
538-541
542-548
Plotnikova N.A., Pyataev N.A., Kanaev P.M., Kokorev A.V., Kemaykin S.P., Kharitonov S.V., Gromova S.V.
549-552
553-556
557-561
Khvorostukhina N.F., Mikheeva Y.V., Novichkov D.A., Stolyarova U.V., Romanovskaya A.V.
562-566
Kholopov A.A., Pavlov Y.I., Koksharova E.A., Svetlakova I.A., Anfimova I.A., Gritsan I.I., Shirobokova M.V., Kuldeeva A.B.
567-570
Khoronko Y.V., Dmitriev A.V., Ermolaev A.N., Khoronko E.Y.
571-574
575-580
581-585