Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №9 (part 4) in 2012

Biological sciences
787-791
Bulekbayeva L.E., Khanturin M.R., Akhmetbaeva N.A., Yerlan A.E., Osikbayeva S.O.
792-795
796-800
Vorsanova S.G., Yurov I.Yu., Beresheva A.K., Demidova I.A., Kolotiy A.D., Kravets V.S., Yurov Yu.B.
801-806
807-810
811-815
816-819
820-822
823-826
Poskotinova L.V., Poskotinova L.V., Khasanova N.M., Dieva M.N., Krivonogova E.V., Krivonogova E.V., Demin D.B., Demin D.B., Stavinskaya O.A., Yakushkina S.N.
827-830
Geographical Sciences
831-834
Teaching Science
835-837
838-841
842-846
847-853
854-857
858-861
862-864
Psychological Science
865-871
Tolstoles E.S., Shelekhov I.L., Berestneva O.G.
872-876
Agricultural Science
Sorokopudov V.N., Litvinova L.S., Soloveva A.E., Burmenko Yu.V., Sorokopudova O.A., Scherbakov A.N.
877-881
Engineering
Bilenko S.V., Sarilov M.Y., Burdasov E.N., Maslacova A.E.
882-888
Blinkov V.N., Melikhov V.I., Melikhov O.I., Davydov M.V., Parfenov Yu.V., Rtischev N.A., Tarasov A.V., Gudemenko D.V., Klimov P.S.
889-893
894-898
Gotovtsev V.M., Shatunov A.G., Rumyantsev A.N., Sukhov V.D.
899-903
Enaleev R.Sh., Ananikov S.V., Telyakov E.Sh., Gasilov V.S.
904-908
909-917
918-923
Kairbekov Z.K., Yemelyanova V.S., Myltykbaeva Z.K., Bayzhomartov B.B.
924-926
927-931
932-936
937-942
943-946
947-950
Physics and mathematics
951-955
Philology
956-960
Chemical sciences
961-964
Economics
965-971
972-975
976-980
981-984
985-989