Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №10 (part 7) in 2014

Medical sciences
Ageeva T.S., Volkova L.I., Mishustina E.L., Mishustin S.P.
1265-1268
1269-1273
Borzunov D.Y., Petrovskaya N.V., Dyachkova G.V., Dyachkov К.А.
1274-1279
1280-1283
1284-1287
1288-1293
1294-1298
1299-1304
Gerasimov A.V., Potapov A.V., Varakuta E.Y., Logvinov S.V., Anikina E.Y.
1305-1308
Gorbunov N.S., Chikun V.I., Zalevskiy A.A., Russkikh A.N., Khludneva N.V., Arkhipkin S.V., Krotova S.V.
1309-1317
1318-1322
1323-1325
1326-1330
Zborovskiy A.B., Mozgovaya E.E., Martemyanov V.F., Trofimenko A.S., Bedina S.A.
1331-1334
1335-1340
1341-1345
Linchenko I.V., Stekolnikova N.V., Mashkov A.V., Pchelin I.Y., Buyanov E.A.
1346-1350
1351-1355
Merzlyakov V.Y., Drugova E.S., Kushnerova N.F., Kushnerova N.F., Fomenko S.E., Sprygin V.G., Momot T.V., Momot T.V., Lesnikova L.N.
1356-1359
1360-1364
Morozov V.V., Seryapina Y.V., Bessmeltsev V.P., Sluev V.A.
1365-1368
Navolokin N.A., Polukonova A.V., Bibikova O.A., Polukonova N.V., Maslyakova G.N., Bucharskaya A.B.
1369-1374
Nastueva A.M., Kharaeva Z.F., Mustafaev M.S., Gendugova O.M.
1375-1377
1378-1381
1382-1385
1386-1388
1389-1393
Tseboeva A.A., Kokaev R.I., Bibaeva L.V., Oganesyan D.K., Malikiev I.E., Gutsaeva E.A., Islaev A.A.
1394-1398
Shevela A.I., Novak E.V., Seryapina Y.V., Morozov V.V., Voronina E.N.
1399-1403
1404-1407
1408-1415