Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №5 (part 1) in 2012

Medical sciences
11-15
16-21
22-25
26-30
Imamverdiyev S.B., Naghiyev R.N., Astanov Y.M.
31-35
Kalyuta T.Y., Artanova E.L., Kats Y.A.
36-43
44-47
48-51
52-57
58-62
63-67
Lushnikova E.L., Nepomnyashchikh L.M., Neimark A.I., Isaenko V.I., Molodykh O.P., Koldysheva E.V., Zhuk A.G., Likhachev A.G.
68-73
74-79
Maslyakov V.V., Gromov M.S., Kirichuk V.F., Polykov А.В.
80-85
Mikhaleva L.M., Protasov A.V., Gevorgyan A.O., Tabuyka A.V., Titarov D.L., Shemyatovsky K.A.
86-90
Nepomnyashchikh G.I., Mezentseva G.A., Postnikova О.А., Rusinova S.G.
91-95
Pavlova Т.V., Komisov A.A., Bessmertniy D.V., Pavlov I.A., Nesterov A.V., Belyanskiy K.D.
96-99
100-104
Reva G.V., Rusakova E.Y., Tolmachev V.E., Pervov Y.Y., Razumov P.V., Ignatenko K.A., Golenkova N.A., Pogoreliy V.V., Ignatiev S.V., Denicenko J.V., Reva I.V.
105-109
110-114
115-119
Tolstikova T.G., Zhukova N.A., Semenov D.E., Bessergeneva E.P., Sorokina I.V., Baev D.S., Glukhov B.M.
120-123
Haphyzov N.H., Idrisova L.T., Vasileva T.V., Enikeev D.A.
124-129
130-132
Biological sciences
133-137
138-142
Zemlyanuhina O.A., Kalaev V.N., Lepeshkina L.A., Karpechenko K.A., Veprintsev V.N., Serikova V.I.
143-147
Kalaev V.N., Zemlyanukhina O.A., Karpechenko I.Y., Karpechenko K.A., Kondratieva A.M., Veprintsev V.N., Karpechenko N.A., Karpova S.S.
148-152
153-157
Karpechenko K.A., Zemlianukhina O.A., Veprintsev V.N., Karpechenko N.A., Karpechenko I.Y., Kondratieva A.M., Kalaev V.N., Lepeshkina L.A., Serikova V.I.
158-162
Kokurin A.V., Shankin A.A., Malyshev V.G., Kosheleva O.A.
163-166
167-171
Moiseeva E.V., Baranova T.V., Kalaev V.N., Kuznetsov B.I., Scherbakov G.S., Voronin A.A., Potapov A.Y., Shihaliev H.S.
172-176
Podolsky A.L., Bobyrev S.V., Tikhomirova E.I., Belyachenko A.A., Lobachev Y.Y., Uglanov N.A., Мikhalev S.E.
177-179
180-184
Semenova V.A., Karpechenko K.A., Kalaev V.N., Lepeshkina L.A., Mukovnina Z.P., Serikova V.I.
185-188
189-192
193-196
Struchko G.Y., Merkulova L.M., Moskvichev E.V., Kostrova O.Y., Mikhaylova M.N., Muhammad Zahid, Bessonova K.V.
197-202
Tornuyev Y.V., Koldysheva E.V., Balakhnin S.M., Glukhov B.M., Zhuk A.G., Isaenko V.I., Senchukova S.R.
203-206
Shamova O.V., Orlov D.S., Pazina T.Y., Yamschikova E.V., Orlov S.B., Zharkova M.S., Grinchuk T.M., Artzibasheva I.V., Yuhnev V.A., Kokryakov V.N.
207-212
Scientific Review
213-216