Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №11 (part 3) in 2015

Technical science
Bezzubtseva M.M., Ruzhev V.A., Volkov V.S., Panchenkov A.V.
435-439
440-443
Kovalenko A.V., Uzdenova A.M., Bostanov R.A., Laypanova Z.M., Urtenov M.K.
444-451
452-457
458-461
Leonenko N.A., Veselova E.M., Veselova E.M., Vanina E.A., Vanina E.A.
462-467
Leontev L.B., Shapkin N.P., Leontev A.L., Toklikishvili A.G.
468-473
474-479
Lomakin D.V., Lomakina M.D., Surkova A.S.
480-483
Lubentsova E.V., Petrakov V.A., Slyusarev G.V., Lubentsov V.F.
484-490
491-495
Reshetnik E.I., Maksimyuk V.A., Derzhapolskaya Y.I., Eremin E.S.
496-499
500-504
505-510
Fedorovich N.N., Fedorovich A.N., Svetlovskaya A.Y., Molchanova Y.M.
511-515
516-519
520-523
Chusavitin M.O., Chusavitinа G.N., Chernova E.V., Povitukhin S.A.
524-528
529-533
Shirkin L.A., Selivanov O.G., Ilina M.E., Trifonova T.A.
534-539
Economics
540-543
544-548
Blinov O.A., Shumakova O.V., Nardin D.S., Nardina S.A.
549-552
553-558
559-562
563-568
569-573
574-578
579-583
584-589
590-594
Mokhnachev S.A., Shumkova Y.G., Shumkov N.V.
595-599
600-604
605-610
611-616
617-620
Shibzukhova R.A., Afaunova Z.C., Unacheva Z.M.
621-624
625-628
629-633
Shumakova O.V., Remizova A.A., Yakubenko M.N.
634-638