Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №1 (part 2) in 2015

Medical sciences
Boyko A.S., Pozhidaev I.V., Pozhidaev I.V., Cherevko N.A., Ivanova S.A., Ivanova S.A.
231-234
Vlasov A.P., Loginov M.A., Vlasovа T.I., Polozova E.I., Vlasov P.A., Muratova T.А., Alkubaysi S.S.
235-239
240-244
245-248
249-255
256-259
Enikeev D.A., Khisamov Е.N., Nurgaleeva E.A., Srubilin D.V., Idrisova L.T.
260-264
265-269
270-274
Ivanov A.N., Kozadaev M.N., Bogomolova N.V., Matveeva O.V., Puchinyan D.M., Norkin I.A.
275-278
Kim A.P., Kotelnikov V.N., Makarov A.B., Dergunov A.V., Geltser B.I., Parfoenov Y.A., Parfoenov Y.A.
279-283
284-289
Lavrukova O.S., Antropova E.S., Ziginova T.M.
290-293
Lyalichkina N.A., Peshev L.P., Fominova G.V.
294-297
Maryanyan A.Y., Protopopova N.V., Kolesnikova L.I.
298-302
Mikhalchenko V.F., Zhidovinov A.V., Denisenko L.N., Golovchenko S.G., Matveev S.V.
303-306
307-310
Morrison А.V., Popovich V.I., Morrison V.V.
311-314
315-320
321-325
326-331
Pulikov A.S., Pulikov A.S., Moskalenko O.L., Meyngot Y.Y.
332-336
337-341
Pyatikova M.V., Kravchenko L.V., Levkovich M.A.
342-345
Saveleva N.A., Anisimov G.V., Kalashnikova T.P.
346-349
Sakovich V.V., Sakovich V.V., Valik O.V., Valik O.V., Drobot D.B., Drobot D.B., Gankin M.I., Gankin M.I.
350-355
356-360
Svetitskiy P.V., Novikova I.A., Zlatnik E.Y., Zykova T.A., Nistratov G.P., Aedinova I.V., Volkova V.L., Bauzhadze M.V., Ulyanova E.P., Bogomolova O.A., Zakora G.I.
361-365
Sergatskiy K.I., Nikolskiy V.I., Gerasimov A.V., Prostochenko O.V., Desyatova A.V.
366-370
Sergatskiy K.I., Nikolskiy V.I., Koveshnikova T.M., Prostochenko O.V., Gerasimov A.V., Yumangulova R.R.
371-375
376-379
380-383
384-387
Sudutkina L.N., Mosinа L.M., Baytyakov V.V., Novikova L.V., Matveeva L.V.
388-392
393-397
398-401
402-406
407-413
Fedorov V.E., Cheburkaeva M.Y.
414-419