Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №8 (part 3) in 2013

Chemical sciences
Akimov D.V., Egorov N.B., Obmuch K.V.
529-533
534-538
Belyaev V.M., Zurilin A.A., Cherkasov S.O.
539-544
545-550
Bondaletova L.I., Bondaletov V.G., Bondaletov O.V., Startseva K.S.
551-555
Vakalova T.V., Revva I.B., Adykaeva A.V.
556-560
561-564
Volgina T.N., Kukurina О.S., Mokrinskaya E.V.
565-569
Voronova O.A., Korotkova E.I., Plotnikov E.V., Gusakova A.M., Suslova T.E., Dorozhko E.V., Petrova E.V., Kustova A.A.
570-574
Gavrilenko M.A., Slizhov Y.G., Burmetieva M.S., Bilyalov A.A., Gavrilenko N.A.
575-579
Glotova V.N., Novikov V.T., Yarkova A.V., Izhenbina T.N., Gordeeva O.S.
580-584
585-589
Deryabina V.I., Akolzina T.V., Nohoyzhav Gereltuyaa
590-594
Dolganova I.O., Belinskaya N.S., Ivashkina E.N., Martemyanova E.V., Tkachev V.V.
595-600
Dorozhko E.V., Korotkova E.I., Voronova O.A., Plotnikov E.V., Vishenkova D.A., Derina K.V.
601-604
Ivashkina E.N., Ivanchina E.D., Frantsina E.V., Platonov V.V.
605-609
Ivlev S.I., Sobolev V.V., Shagalov V.V., Ostvald R.V., Zherin I.I.
610-614
Indygasheva E.V., Mityanina O.E.
615-620
621-625
Kim S.F., Usheva N.V., Samborskaya M.A., Moyzes O.E., Kuzmenko E.A.
626-629
630-633
Korobochkin V.V., Balmashnov M.A., Gorlushko D.A., Usoltseva N.V., Dolinina A.C.
634-639
Krivtsova N.I., Krivtsov E.B., Ivanchina E.D., Golovko A.K.
640-644
645-649
Leonov K.A., Astashkina A.P., Mostovskaya T.A., Ivasenko D.A., Anciferov D.V.
650-654
655-659
660-665
666-670
Machekhina K.I., Shiyan L.N., Korobochkin V.V., Svarovsky A.Y.
671-675
Mitina N.A., Lotov V.A., Kabanova V.V., Sukhusshina А.V.
676-680
681-686
Oskina Y.A., Gorchakov E.V., Kolpakova N.A.
687-691
692-695
Poliyenko A.K., Poceluev A.A, Ilyenok S.S., Sevostyanova O.A.
696-699
Rusakov D.A., Korotkova E.I., Lypkov A.A., Slavgorodskaya O.I., Doncov Y.V.
700-703
704-708
Samborskaya M.А., Samborskaya M.А., Laktionova Е.А., Mashina V.V.
709-713
Samborskaya M.A., Volf A.V., Gryaznova I.A., Vdovushkina N.S.
714-719
Semakina O.K., Yakusheva Y.S., Shevchenko A.A.
720-725
Slavgorodskaya O.I., Bondaletov V.G., Tulina N.L., Ustimenko Y.P., Zombek P.V.
726-730
731-735
736-740
Tretjakov A.N., Krasnokutskaya E.A., Lesina Y.A., Ogorodnikov V.D.
741-744
745-749
750-755
Fedorova O.Y., Bokova E.V., Volgina T.N., Manankova A.A.
756-759
Filimonenko E.A., Talovskaya A.V., Yazikov E.G., Chumak Y.V., Ilenok S.S.
760-765
766-772
Erdman S.V., Postnikova A.N.
773-778
Yurev E.M., Popok E.V.
779-782