Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №10 (part 3) in 2011

Medical sciences
Dolgikh V.V., Rychkova L.V., Zurbanova L.V., Pogodina A.V., Bugun O.V.
0-0
Adzhigerimova G.S., Romankova J.N., Yaroslavtsev A.S.
453-456
Aidagulova S.V., Nepomnyashchikh D.L., Postnikova O.A., Nohrina Z.V., Vinogradova E.V.
457-461
462-466
Bagmetova V.V., Borodkina L.E., Tyurenkov I.N., Berestovitskaya V.M., Vasilyeva O.S.
467-471
472-476
477-480
481-484
485-487
488-491
Zagorodnyaya E.B., Oskolskii G.I., Lushnikova E.L., Npomnyashchikh L.M., Shcheglov A.V.
495-497
498-500
Ivanov R.V., Sadchikov D.V., Prigorodov M.V.
501-504
505-508
Korobkeev A.A., Lezhnina O.Y., Basakov M.A., Botasheva M.D., Neizhmak N.V., Fedko I.I.
509-512
Kotlovsky M.Y., Kirichenko D.A., Usoltseva O.S., Osedko O.J., Pokrovskii A.A., Osedko А.V., Kotlovsky Y.V., Yakimovich I.J.
513-516
517-519
Lushnikova E.L., Nepomnyashchikh L.M., Oskolsky G.I., Zagorodnii A.S., Shcheglov A.V., Yurkevich N.V.
520-523
524-528
529-533
Muraviev K.A., Hodgayan A.B., Roy S.V.
534-537
Ovsyannikova E.G., Israpilova Z.M., Zaklyakova L.V., Popov E.A.
538-541
542-544
545-547
548-552
553-557
558-560
Suharev A.E., Krupnov P.A., Bulakh N.A., Ermolaeva T.N.
561-564
Khetagurova J.J., Khubaeva I.V.
565-569
570-573
Biological sciences
574-576
Zhuravleva Z.N., Zhuravlev G.I., Mugantseva E.A.
577-580
581-585
586-589
590-592
Selyatitskaya V.G., Androsova E.N., Palchikova N.A., Kuzminova O.I.
593-597
Psychological Science
Kornetov N.A., Yankovskaya A.E., Kitler S.V., Silaeva A.V., Shagalova L.V.
598-603
Pharmaceutical Sciences
Andreeva N.A., Ivchenko O.G., Kabakova T.I.
604-607
608-610
Ogaj M.A., Losenkova S.O., Stepanova E.F., Kirillov S.K., Maksimenkova K.I., Velikanova N.A., Pantjuhin A.V.
611-614
615-618
Scientific Review
619-623