Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,749

BRIEF REVIEW OF THE RESEARCH TRENDS OF RESEARCH INSTITUTE FOR COMPLEX PROBLEMS OF HYGIENE AND OCCUPATIONAL DISEASES ON THE MAINTENANCE OF LABOUR POPULATION POTENTIAL OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

Zakharenkov V.V. 1 Viblaya I.V. 1
1 Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases
A negative trend in share participation of the population of employable age in the total population size of the Russian Federation is presented. It is indicated that the scientists of Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases (RI CPHOD) one of the first paid attention to the upcoming reduction in labour potential of Russia representing the prognostic estimates of the population of employable age taking into account the prevailing levels of mortality and birth rates; at the same time the variants of prediction of the population of employable age in view of the different birthrate levels are given. The Siberian Federal District is designated as the territory where the problems of maintenance of labour potential are particularly acute. References to some papers of RI CPHOD scientists, covering demographic issues and achievements on the maintenance of labour population potential, health of the younger generation and optimization of the health system are presented. The basic trends of scientific activities of RI CPHOD in connection with the elaboration of the approaches to solving the identified problem are determined.
employable population
prognostic estimates
demographic issues
labour potential
1. Viblaya I.V., Zakharenkov V.V., Tsay L.V. Rossiyskaya akademiya meditsinskikh nauk. Byulleten’ Natsional’nogo nauchno-issledovatel’skogo instituta obshchestvennogo zdorov’ya, 2007, no. 2, pp. 44–46.
2. Viblaya I.V. Opredelenie potrebnosti v statsionarnoy meditsinskoy pomoshchi na munitsipal’nom i regional’nom urovnyakh i puti maksimal’nogo ee udovletvoreniya: dis. …d-ra med. nauk (Determining the need for inpatient care at the municipal and regional levels, and the ways to maximize its satisfaction: Dis. ... MD). Kemerovo, 2004. 327 p.
3. Viblaya I.V., Zakharenkov V.V., Pestereva D.V. Byulleten’ Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra SO RAMN, 2012, no. 5–2 (87), pp. 78–81.
4. Viblaya I.V., Zakharenkov V.V., Berdikova E.A. Byulleten’ Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra SO RAMN, 2010, no. 4, pp. 161–163.
5. Viblaya I.V. Rossiyskaya akademiya meditsinskikh nauk. Byulleten’ Natsional’nogo nauchno-issledovatel’skogo instituta obshchestvennogo zdorov’ya, 2003, no. 9, pp. 98–101.
6. Viblaya I.V. Formirovanie grupp zabolevaniy dlya prognozirovaniya i opredeleniya potrebnosti naseleniya v razlichnykh vidakh meditsinskoy pomoshchi: uchebnoe posobie (Formation of the Disease Groups to Predict and Identify the Needs of the Population in Different Types of Medical Care: Training Manual). Novokuznetsk, IPK, 2003. 49 p.
7. Repin A.L., Viblaya I.V., Makogon A.S., Lebedev V.I. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2010, no. 12 (118), pp. 203–205.
8. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Oleshchenko A. M. Fundamental’nye issledovaniya, 2007, no. 10, pр. 12.
9. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V. Materialy Vserossiyskogo s»ezda vrachey-profpatologov (Proceedings of the All-Russian Congress of Occupational Physicians). Novosibirsk, 2008, pp. 168–169.
10. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V. Fundamental’nye issledovaniya, 2007, no. 10, рp. 81.
11. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Tsay L.V. Meditsina truda: Realizatsiya Global’nogo plana deystviy po zdorov’yu rabotayushchikh na 2008–2017 gg.: materialy Vserossiyskoy konferentsii, posvyashchennoy 85-letiyu GU NII MT RAMN, pod red. akad. RAMN N.F. Izmerova (Occupational Medicine: Implementation of the Global Plan of Action for the Workers’ Health for 2008–2017: Proceedings of the All-Russian Conference Devoted to the 85th Anniversary of Research Institute of Occupational Medicine RAMS, Ed. by Acad. RAMS N.F. Izmerov). Moscow, MGIU, 2008, pp. 110–111.
12. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Lyapin V.A. Rossiyskaya akademiya meditsinskikh nauk. Byulleten’ Natsional’nogo nauchno-issledovatel’skogo instituta obshchestvennogo zdorov’ya, 2007, no. 3, pp. 60–62.
13. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V. Rossiyskaya akademiya meditsinskikh nauk. Byulleten’ Natsional’nogo nauchno-issledovatel’skogo instituta obshchestvennogo zdorov’ya, 2012, no. 2, p. 12.
14. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Oleshchenko A.M. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya, 2013, no. 1, pp. 6–10.
15. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Zabrodina E.A. Byulleten’ Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra SO RAMN, 2013, no. 3-1 (91), pp. 16–18.
16. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Sizov E.E. Rossiyskaya akademiya meditsinskikh nauk. Byulleten’ Natsional’nogo nauchno-issledovatel’skogo instituta obshchestvennogo zdorov’ya, 2013, no. 1, pp. 177–179.
17. Zakharenkov V.V., Likstanov M.I., Viblaya I.V. Innovatsii v obshchestvennom zdorov’e i zdravookhranenii: ekonomika, menedzhment, pravo: materialy Mezhdunarodnogo foruma, pod obshchey redaktsiey I.O. Marinkina, M.A. Sadovogo (Innovation in Public Health and Health: Economics, Management, Law: Proceedings of the International Forum, Ed. by I.O. Marink, M.A. Sadovy). Novosibirsk, Sib. Med. Publ. NSMU, 2012, pp. 245–250.
18. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Tsay L.V. Sibirskiy Konsilium, 2007, no. 4, pр. 16.
19. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Zabrodina E.A. Vestnik Vserossiyskogo obshchestva spetsialistov po mediko-sotsial’noy ekspertize, reabilitatsii i reabilitatsionnoy industrii, 2013, no. 2, pp. 39–45.
20. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Oleshchenko A.M. Rossiyskaya akademiya meditsinskikh nauk. Byulleten’ Natsional’nogo nauchno-issledovatel’skogo instituta obshchestvennogo zdorov’ya, 2011, no. 1, pp. 56–58.
21. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Oleshchenko A.M. Byulleten’ Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra SO RAMN, 2012, no. 5–2 (87), pp. 141–145.
22. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V. Byulleten’ Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra SO RAMN, 2010, no. 4, pp. 169–172.
23. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V. Vestnik Rossiyskoy akademii estestvennykh nauk. Zapadno-Sibirskoe otdelenie, 2007, no. 9, pр. 81.
24. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Chechenin G.I. Neft’ i zdorov’e: cbornik nauchnykh trudov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 75-letiyu Bashkirskoy nefti pod obshchey red. akademika RAMN G.G. Onishchenko (Oil and Health: Proceedings of the All-Russian Scientific-Practical Conference Gevoted to 75th Anniversary of Bashkir Oil, Ed. by Acad. RAMS G. G. Onishchenko). Ufa, 2007, pp. 62–66.
25. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Svyatova S.V. Byulleten’ Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra SO RAMN, 2013, no. 3-2 (91), pp. 162–166.
26. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Khanchenkov N.S. Dostizheniya i problemy sovremennoy meditsiny: sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, otvetstvennyy redaktor A. A. Sukiasyan (Achievements and Problems of Current Medicine: Proceedings of the International Scientific-Practical Conference, Executive editor A.A. Sukiasyan). Ufa, Publishing House of Bashkir State University, 2014. pp. 74–80.
27. Zakharenkov V.V., Likstanov M.I., Viblaya I.V. Vestnik Rossiyskoy akademii estestvennykh nauk. Zapadno-Sibirskoe otdelenie, 2014, no. 16, pp. 142–148.
28. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V. Rossiyskaya akademiya meditsinskikh nauk. Byulleten’ Natsional’nogo nauchno-issledovatel’skogo instituta obshchestvennogo zdorov’ya, 2008, no. 3, pp. 60–62.
29. Zakharenkov V.V., Morozova O.A., Viblaya I.V. Byulleten’ Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra SO RAMN, 2012, no. 5–2 (87), pp. 82–85.
30. Zakharenkov V.V., Gafarov N. I., Viblaya I.V. Byulleten’ Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra SO RAMN, 2013, no. 3–1 (91), pp. 62–65.
31. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Burdeyn A.V. Problemy mediko-sotsial’noy ekspertizy i reabilitatsii postradavshikh ot neschastnykh sluchaev na proizvodstve i profzabolevaniy : materialy Vserossiyskogo metodologicheskogo seminara; Lechenie, mediko-sotsial’naya ekspertiza i reabilitatsiya v ortopedii, neyrokhirurgii, angiologii: materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Novokuznetsk, 16–17 sentyabrya 2008 g.). (Problems of Medical and Social Examination and Rehabilitation of Injured in Production and Occupational Diseases: Proceedings of the All-Russian Methodological Seminar; Treatment, Medical and Social Examination and Rehabilitation, Orthopedics, Neurosurgery, Angiology: Proceedings of the All-Russian Scientific-Practical Conference (Novokuznetsk, 16–17 September 2008). Kemerovo, Publishing House “Medicine and Education”, 2008. pp. 50–51.
32. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V. Sibirskiy Konsilium, 2007, no. 8 (63), vyp. 1, pp. 4–7.
33. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V. Spektr vliyaniya sotsial’nykh usloviy na sostoyanie zdorov’ya naseleniya g. Novokuznetska v 2006–2009 gg.: monografiya (The Range of Influence of Social Conditions on Health of the Population of Novokuznetsk in 2006-2009: Monograph). Kemerovo, Primrose, 2010. 112 p.
34. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V. Materialy XII Vserossiyskogo kongressa «Professiya i zdorov’e» i V Vserossiyskogo s»ezda vrachey-profpatologov: sbornik materialov, posvyashchennykh 90-letiyu FGBU «NII meditsiny truda» RAMN, glavnyy redaktor N.F. Izmerov (Proceedings of the XII All-Russian Congress «Occupation and Health» and the V All-Russian Congress of Occupational Physicians: Proceedings Devoted to the 90th Anniversary of Research Institute of Occupational Medicine RAMS, Ed. by N. F. Izmerov). Moscow, 2013, pp. 202–203.
35. Zakharenkov V.V., Kolyado V.B., Burdeyn A.V., Oleshchenko A.M., Viblaya I.V., Panev N.I., Filimonov S.N., Danilov I.P., Dorofeev Yu.Yu., Brega I. N. Zdorov’e i sokhranenie trudovogo potentsiala naseleniya krupnogo promyshlennogo regiona: monografiya (Health and Maintenance of the Labour Population Potential of a Large Industrial Region: Monograph). Novokuznetsk, LLC «Poligrafist», 2011. 235 p.
36. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Morozova O.A., Oleshchenko A. M. Rossiyskaya akademiya meditsinskikh nauk. Byulleten’ Natsional’nogo nauchno-issledovatel’skogo instituta obshchestvennogo zdorov’ya, 2012, no. 6, pp. 31–33.
37. Burdeyn A.V., Zakharenkov V.V., Kolyado V.B., Viblaya I.V. Rossiyskaya akademiya meditsinskikh nauk. Byulleten’ Natsional’nogo nauchno-issledovatel’skogo instituta obshchestvennogo zdorov’ya, 2009, no. 2, pp. 25–26.
38. Zakharenkov V.V., Burdeyn A.V., Kolyado V.B., Viblaya I.V. Rossiyskaya akademiya meditsinskikh nauk. Byulleten’ Natsional’nogo nauchno-issledovatel’skogo instituta obshchestvennogo zdorov’ya, 2009, no. 1, pp. 43–45.
39. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Rossoshanskiy A.Yu. i dr. Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal, 2010, no. 6, pp. 130–140.
40. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Oleshchenko A.M., Levina I.L. Monitoring «Obrazovanie i zdorov’e» v sisteme upravleniya kachestvom obrazovaniya : monografiya (Monitoring «Education and Health» in the System of Management of Education Quality: Monograph). Novokuznetsk, LLC «Poligrafist», 2010. 144 p.
41. Viblaya I.V., Zakharenkov V.V., Kolesova I.V., Likstanov M. I., Rabtsun E.A. Rossiyskaya akademiya meditsinskikh nauk. Byulleten’ Natsional’nogo nauchno-issledovatel’skogo instituta obshchestvennogo zdorov’ya, 2011, no. 2, pp. 50–51.
42. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Korovin S.A., Khaptanova V.A., Gol’menko A.D. Nauchnoe obosnovanie vliyaniya sotsial’no-ekonomicheskikh faktorov i finansirovaniya zdravookhraneniya na formirovanie zdorov’ya naseleniya : monografiya (Scientific Substantiation of the Influence of Social and Economic Factors and Health Financing on Public Health: Monograph). Novokuznetsk, 2013. 187 p.
43. Zakharenkov V.V., Puzin S.N., Viblaya I.V., Svyatova S.V., Bogova O.T., Potapov V.N., Ogay D.S. Vestnik Vserossiyskogo obshchestva spetsialistov po mediko-sotsial’noy ekspertize, reabilitatsii i reabilitatsionnoy industrii, 2013, no. 1, pp. 62–67.
44. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Burdeyn A.V., Kolyado V.B. Problemy upravleniya zdravookhraneniem, 2009, no. 3, pp. 27–29.
45. Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Burdeyn A.V. i dr. Rossiyskaya akademiya meditsinskikh nauk. Byulleten’ Natsional’nogo nauchno-issledovatel’skogo instituta obshchestvennogo zdorov’ya, 2010, no. 3, pp. 68–70.
46. Viblaya I.V., Zakharenkov V.V., Rossoshanskiy A. Yu. i dr. Rossiyskaya akademiya meditsinskikh nauk. Byulleten’ Natsional’nogo nauchno-issledovatel’skogo instituta obshchestvennogo zdorov’ya, 2010, no. 3, pp. 31–33.
47. Rossoshanskiy A. Yu., Zakharenkov V.V., Viblaya I.V., Savinykh V.I. Sostoyanie zabolevaemosti miopiey sredi detey v usloviyakh organizatsii vnedreniya tsvetoterapii: monografiya (Myopia Incidence among the Children in the Conditions of Implementation of Color Therapy: Monograph). Novokuznetsk, LLC «Poligrafist», 2010. 144 p.
48. Viblaya I.V., Zakharenkov V.V., Shamaev D.Yu., Anokhina S.S. Zdorov’e naseleniya i ekologiya: sostoyanie, problemy, puti resheniya : materialy XLII nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem «Gigiena, organizatsiya zdravookhraneniya i profpatologiya», pod red. V.V. Zakharenkova (Population Health and Ecology: State, Problems, Solution Ways: Proceedings of the XLII Scientific-Practical Conference with the International Participation «Hygiene, Health Organization and Occupational Diseases», Ed. by V.V. Zakharenkov). Novokuznetsk, 2007, pp. 37–41.
49. Viblaya I.V. i dr. Byulleten’ Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk, 2006, no. 3, pp. 11–15.
50. Lyutina E.I., Manerov F.K., Kurilova T.N., Viblaya I.V., Kovylina A.A. Pediatriya. Zhurnal im. G.N. Speranskogo, 2005, no. 4, pp. 111–114.

Достижения России по увеличению долевого участия населения трудоспособного возраста в общей численности населения в период с 1926 г. (51,61 %) по 2007 г. (63,04 %) в течение последних 6 лет приняли негативную тенденцию, а именно: к 2013 г. доля населения трудоспособного возраста снизилась на 4,7 %, относительно данных за 2007 г. – до 60,09 %.

Одними из первых о предстоящем снижении численности населения трудоспособного возраста стали говорить ученые Научно-исследовательского института комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний (НИИ КПГПЗ) [10, 12, 24, 32, 48], озвучивая в выступлениях на различных уровнях системы здравоохранения свои прогностические оценки, полученные с учетом данных переписи населения, сложившихся уровней смертности и рождаемости, и свидетельствующие о том, что к 2013 г. численность населения трудоспособного возраста относительно данных переписи населения 2002 г. (обнародованных в 2004 г.) может сократиться на 4,2 %. При этом приводились варианты прогностических оценок численности населения трудоспособного возраста Российской Федерации на 2023 год при различных условиях показателей рождаемости в период 2008–2009 гг., указывающие на то, что для ближайшего сохранения численности населения трудоспособного возраста необходимо увеличение сложившегося уровня рождаемости населения более чем в 2 раза [9, 11, 31].

Научные исследования по вопросам демографического развития и сохранения трудового потенциала учеными НИИ КПГПЗ проводятся постоянно. Установлено, что в большей степени проблема дефицита трудовых ресурсов касается Сибирского федерального округа (СФО), где показатель профессиональной заболеваемости растет с 2006 г. и к 2009 г. превысил значение показателя по Российской Федерации в 2,4 раза. Среди территориальных единиц СФО крайне негативная ситуация по состоянию профессиональной заболеваемости сложилась в Кемеровской области. Здесь растущее значение показателя профессиональной заболеваемости в среднем за обозначенный период исследования (2005–2009 гг.) в 7,5 ± 1,2 раза превышает аналогичные данные по РФ. При этом на фоне благоприятной тенденции к снижению показателей смертности населения трудоспособного возраста по РФ, установившихся с 2006 г., в Кемеровской области значение анализируемого показателя на 31,0 ± 3,5 % превышает данные по РФ [13, 14, 28, 37].

В поиске решений обозначенной проблемы ведутся разработки целевых программ, предусматривающих различные аспекты демографического развития [15, 22, 27, 33], сохранения трудового потенциала населения [21, 26, 29, 30, 35, 36, 38, 44], здоровья подрастающего поколения [4, 7, 19, 23, 39, 40, 45, 46, 47, 49, 50] и оптимизации системы здравоохранения [1, 2, 3, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 20, 25, 34, 41, 42, 43],

В связи с этим основными направлениями научной деятельности НИИ КПГПЗ являются:

● Изучение основ формирования репродуктивного здоровья человека, оценка и прогноз воспроизводства и потерь здоровья населения в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.

● Гигиеническая оценка социальных, экологических и производственных условий на территориях Сибири с разработкой эффективных методов профилактики, лечения и реабилитации профессиональных, производственно обусловленных и общесоматических заболеваний у работающего населения.

● Изучение проблем управления и организации систем охраны здоровья населения, разработка методологических основ и методик формирования стратегии и технологических элементов реализации оздоровительных программ, территориального здравоохранения, медицинских служб и организаций.

Рецензенты:

Олещенко А.М., д.м.н., руководитель отдела экологии человека, ФГБУ «НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний» СО РАМН, г. Новокузнецк;

Михайлова Н.Н., д.б.н., профессор, руководитель лаборатории экспериментальных гигиенических исследований, ФГБУ «НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний» СО РАМН, г. Новокузнецк.

Работа поступила в редакцию 09.12.2014.