Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №2 (part 7) in 2015

Engineering
1383-1386
1387-1391
Odnokopylov I.G., Gneushev V.V., Filippov A.S.
1392-1396
Chemical sciences
Vlasov R.V., Malyshko V.V., Fedosov S.R., Shashkov D.I.
1397-1400
1401-1406
Biological sciences
Makarova E.A., Semina I.I., Baychurina A.Z., Shilovskaya E.V., Tarasova R.I., Mustafin R.I.
1407-1411
Tiras H.P., Petrova O.N., Myakisheva S.N., Deev A.A., Aslanidi K.B.
1412-1416
Agricultural Science
Lantseva N.N., Martyshenko A.Е., Shvydkov A.N., Ryabukha L.A., Smirnov P.N., Kotlyarova O.V., Chebakov V.P.
1417-1423
Pharmaceutical Sciences
Kurkin V.A., Avdeeva E.V., Petrukhina I.K., Shmygareva A.A., Agapov A.I., Ezhkov V.N.
1424-1431
Simonyan E.V., Shikova Y.V., Osikov M.V., Grigoreva G.P., Nozhkina N.N., Saedgalina O.T., Abramovskikh K.A., Yumaguzhina A.T.
1432-1435
Economics
Anikina E.A., Ivankina L.I., Taran E.A.
1436-1440
1441-1445
1446-1449
1450-1454
1455-1459
1460-1464
Sotnikova E.A., Skvortsova N.A., Lebedeva O.A.
1465-1469
Teaching Science
1470-1473
1474-1477
1478-1482
1483-1488
1489-1493
1494-1498
1499-1503
1504-1507
1508-1512
Psychological Science
1513-1517
1518-1521
1522-1526
1527-1531
Sociological Science
Veretelnikova Y.Y., Rodionova T.V., Mukhina M.Y., Chernyshkov D.V., Maslyakov V.V.
1532-1536
1537-1541
Philology
1542-1545
Makusheva Z.N., Rudenko E.E., Shubina A.Y.
1546-1549
1550-1555
Philosophy of Science
1556-1560
1561-1565
1566-1569
1570-1573
1574-1578