Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №12 (part 1) in 2014

Engineering
Averchenkov V.I., Leonov E.A., Shkaberin V.A., Kryshnev Y.V., Zakharenko L.A., Lepikh Y.I.
13-19
20-23
24-28
Kryuchkov A.V., Smirnov M.B., Poyarkov A.Y.
29-32
Marahtanov A.G., Nasadkina O.Y., Pechnikov A.A.
33-37
38-43
44-50
51-56
57-62
63-66
67-84
Shhetinin N.A., Shrubchenko I.V., Bogdanov V.S., Murygina L.V., Goncharov M.S.
85-89
Physics and mathematics
Emelianov D.A., Melikhov V.I., Melikhov O.I., Nikonov S.M., Parfenov Y.V.
90-94
95-98
Chemical sciences
Pankratov D.V., Pankratov D.V., Parunova Y.M., Gorbacheva М.А., Gorbacheva М.А., Zeyfman Y.S., Kuznetsov S.V., Lipkin A.V., Shleev S.V., Shleev S.V.
99-103
104-111
Serebrennikova O.V., Serebrennikova O.V., Strelnikova E.B., Duchko M.A., Averina N.G., Kozel N.V.
112-117
Biological sciences
118-123
124-130
Neganova K.S., Buraeva E.A., Davydenko A.M., Nefedov V.S., Dergacheva E.V., Stasov V.V., Avetisyan S.R., Goncharova L.Y., Varduny T.V., Danilova A.A.
131-135
136-140
Rabadanova Z.G., Abdurahmanov R.G., Klichhanov N.K., Pinyaskina E.V., Pinyaskina E.V.
141-144
145-149
Kharaeva Z.F., Tkhazaplizheva M.T., Blieva L.Z., Gendugova O.M., Balkarov A.O.
150-152
Geographical Sciences
153-157
Pharmaceutical Sciences
158-163
Smirnova M.M., Yaborova O.V., Nakaryakova N.I., Lyust E.N., Oleshko O.A.
164-168
Economics
169-173
Teaching Science
174-178
179-182
183-186
187-191
Psychological Science
Kuznetsova T.G., Gorbacheva M.V., Burkova S.A., Bulgakova O.S.
192-196
History of Science
197-200
Philology
201-204
205-210
211-214
215-218