Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №11 (part 3) in 2011

Medical sciences
467-471
472-476
477-480
481-484
Bobrov I.P., Bobrov I.P., Cherdantseva T.M., Cherdantseva T.M., Klimachev V.V., Klimachev V.V., Brjuhanov V.M., Brjuhanov V.M., Lazarev A.F., Lazarev A.F., Avdaljan A.M., Avdaljan A.M., Gervald V.J., Gervald V.J., Taranina T.S., Taranina T.S.
485-490
Borisova T.A., Kournikova I.A., Styazhkina S.N., Chernyshova T.E.
491-494
Gavrilova V.A., Abolonin A.F., Ivanova S.A., Bokhan N.A.
495-498
499-502
503-507
508-510
511-515
516-518
519-521
522-525
526-529
530-535
Lyamina S.V., Vedenikin T.Y., Kruglov S.V., Shimshelashvili S.L., Budanova O.P., Malyshev I.Y., Malyshev I.Y.
536-539
Midlenko V.I., Lonskaya S.K., Marakaev D.K., Zubarev A.P., Zaytsev A.V.
540-544
Mikhaleva L.M., Barkhina T.G., Golovanova V.E., Schegoleva N.N., Ivanova E.V., Bikanova A.V.
545-549
Mishustin А.М., Mishustin А.М., Yarosh А.L., Yarosh А.L., Soloshenko A.V., Soloshenko A.V., Bitenskaya E.P., Bitenskaya E.P., Linkov N.A.
550-553
554-558
559-562
563-565
566-569
Urjadov S.E., Shapkin I.G., Rubtsov V.S.
570-573
574-577
578-581
Shapkin I.G., Urjadov S.E., Rubtsov V.S.
582-584
585-589
Biological sciences
Hummatova S.T., Kocharli N.K., Abdullayev K.D., Zeynalova N.M.
590-593
594-597
598-601
602-605
Pharmaceutical Sciences
606-617
Medical sciences
Kade A.K., Zanin S.A, Gubareva E.A., Turovaja A.Y., Bogdanova Y.A., Apsalyamova S.O., Merzlyakova S.N.
611-617