Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №2 (part 2) in 2016

Technical science
231-235
236-240
241-245
Dvoryaninova O.P., Kvashnin B.N., Kleymenova N.L., Zhashkov A.A., Glagolev A.N.
246-250
Egorov A.L., Merdanov Sh.M., Kostyrchenko V.A., Madyarov T.M.
251-254
255-261
Konev V.V., Merdanov Sh.M., Shevelev A.S.
262-266
Kruk A.R., Egorov A.L., Kostyrchenko V.A., Madyarov T.M.
267-270
271-275
276-280
Merdanov Sh.M., Kostyrchenko V.A., Madyarov T.M.
281-285
286-293
Rakhimov M.A., Rakhimova G.M., Rakhimov A.M., Sadirbayeva A.M., Imanov E.K.
294-298
299-302
303-307
Hismatullin A.S., Hismatullin A.S., Vahitov A.H., Feoktistov A.A.
308-313
Cheryomuhina I.V., Stoudentsov V.N., Ivasсhenko Y.G.
314-317
Yurdanov D.V., Gordenko D.V., Gordenko N.V., Petlina E.M., Pavlyuk D.N.
318-322
Economics
323-332
333-336
337-341
342-346
347-351
352-356
357-361
362-366
367-371
372-376
Ziyadin S.T., Tahtaeva R.S., Turdieva Z.M., Agumbayeva A.E., Suieubayeva S.N.
377-383
384-391
392-396
397-401
402-405
406-410
Mokhnachev S.A., Grakhova E.V., Vlasov D.S.
411-415
416-419
420-424
425-429
430-434
435-439
440-443
444-448
Yuzvovich L.I., Slovesnov D.A.
449-452